Systemy symfonia‎ > ‎

Szkolenia Wdrożenia

Konsultacje/wdrożenia

Udane wdrożenie systemu informatycznego przynosi przedsiębiorstwu rozliczne korzyści wynikające z obsługi głównych procesów firmy w jednym spójnym środowisku komputerowym i  pozwala na istotną optymalizację i usprawnienie działania firmy.

Odpowiednia konfiguracja środowiska informatycznego, parametryzacja programów Symfonia w sposób adekwatny do potrzeb, integracja wdrażanego systemu z oprogramowaniem Klienta, migracja danych z poprzednio używanych programów oraz wsparcie merytoryczne naszych konsultantów umożliwią optymalne wykorzystanie naszych rozwiązań w Państwa codziennej pracy.Uzyskanie zaplanowanych efektów informatyzacji przedsiębiorstwa wymaga odpowiedniego przygotowania i dokładnego zaplanowania wszystkich prac.

Realizacja wdrożenia - rozumianego jako całokształt działań, mających na celu zdefiniowanie potrzeb i ograniczeń względem
systemu informatycznego - jest procesem funkcjonalnie złożonym oraz zróżnicowa­nym podmiotowo i przedmiotowo. Istotny wpływ
na sprawny przebieg wdrożenia ma odpowiednia organizacja prac, które powinny obejmować następujące fazy:

  • rozpoznanie celów działania i ogólnych zasad ich realizacji
  • zaplanowanie działań
  • realizacja procesu i jej kontrola

Umowy serwisowe

Umowa serwisowa dedykowana jest Użytkownikom, których potrzeby biznesowe wymagają stałej, indywidualnej opieki.

W ramach umowy serwisowej zapewniamy:

  •     bezpośredni kontakt z osobami wyznaczonymi do obsługi,
  •     priorytet w dostępie do konsultacji wdrożeniowców,
  •     skuteczną pomoc w rozwiązywaniu problemów,
  •     bezpłatne instalacje aktualizacji zakupionych programów,
  •     powiadamianie o nowych wersjach programów.

Na życzenie Naszych Klientów umowa serwisowa może również objąć opiekę nad sprzętem komputerowym oraz administrowanie serwerem i siecią komputerową.Comments