Systemy REIM

Multi - Handel

REIM jest systemem wielo-firmowym co oznacza, że każdy subagent pracujący w systemie, może wystawiać paragony i faktury z własnymi nagłówkami firm i własną numeracją. Eliminuje to potrzebę korzystania w tym zakresie z dodatkowych programów handlowych.

System REIM pracuje w trybie online (w czasie rzeczywistym widać wszystkie operacje w dowolnym miejscu), a do jego obsługi potrzebna jest tylko przeglądarka internetowa

Skalowalność systemu pozwala na optymalizację pracy i zmniejszenie kosztów zarządzania, zarówno małych dealerów, posiadających kilka salonów, jak również dużych agentów sieciowych, u których ilość salonów lub doradców handlowych przekracza 100 podmiotów.

W pełni zautomatyzowana obsługa Sprzedaży Obcej, SCI –Własnej, dzięki zaawansowanemu mechanizmowi kontrolującemu dokumenty, system automatycznie potrafi przekształcić status towaru posiadanego do sprzedaży obcej na towar do sprzedaży własnej. Uwzględnia przy tym wszystkie dokumenty księgowe, stawki vat, oraz wydruk na drukarce fiskalnej. Agent dokładnie wie jakie faktury od operatora powinny wpłynąć, oraz pełna kontrolę nad należnościami i zobowiązaniami

Prowizje

Szacunkowa wartość prowizji pozwala na bieżące śledzenie naliczonej prowizji z tytułu sprzedaży aktywacji i oferty utrzymaniowej. Należne wynagrodzenie może być kontrolowane zarówno przez Przedstawiciela Handlowego, jak i jego Koordynatora.

Wykorzystując plik prowizyjny, w szybki i przyjazny sposób możliwe jest naliczenie realnej prowizji dla Przedstawicieli Handlowych posiadających swój kod, jak i również działających na kodzie obcym.

Dynamika sprzedaży

Korzystając z funkcji raportowania realizacji planu sprzedaży możliwe jest analizowanie dynamiki sprzedaży firmy w zakresie zarówno poszczególnych punktów, jak i całych regionów.

Dzięki prezentacji danych realizacji planu w postaci ilościowej jak

i wartościowej możliwa staje się dokładna analiza z zakresu Business Inteligence.

Raporty dostępne są w formie zestawień w zadanych okresach czasowych.

RCK - Refundacja

Porównując dane dotyczące sprzedaży z plikiem refundacyjnym (RCK), system automatycznie wykazuje niezgodności cenowe zakupu, sprzedaży lub zwrotu refundacji. Na podstawie plików RCK automatycznie generuje korekty do subagentów

Rankingi

Na podstawie tworzonych dynamicznie rankingów sprzedaży Koordynator w prosty i przejrzysty sposób może ogłaszać konkursy, zwiększając tym samym motywację poprzez rywalizację – bezpośrednio wpływając na wzrost sprzedaży całej sieci.


Kasa -Paragony, Faktury, Automatyczne korekty

REIM jest w pełni funkcjonalnym systemem do wystawiania faktur VAT dla subagentów oraz dla klientów końcowych. Istnieje możliwość drukowania paragonów na drukarkach fiskalnych firm: POSTNE, NOVITUS, ELZAB itd.

Po przyjściu pliku RCA Refundacyjnego system automatycznie wystawi wszystkie faktury korygujące do poszczególnych subagentów gdzie każdy może mieć własna numerację. Wszystkie dokumenty można weksportować do biura rachunkowego pracującego na takich programach jak: Symfonia, Optima Raks i wiele innych.

Realizacja planu

Dzięki dziennemu raportowi sprzedaży, poszczególni Przedstawiciele Handlowi oraz Koordynator sprzedaży ma możliwość na bieżąco obserwować sprzedaż w poszczególnych dniach miesiąca.

Po narzuceniu odpowiednich planów ilościowych i wartościowych można obserwować realizację zadanych planów dla:

* aktywacji, propozycji czy migracji

* sztuk nadplanowych

* brakujących sztuk do 100% realizacji

* prognozy na koniec miesiąca

Możliwa jest obserwacja realizacji planu salonów sprzedaży oraz Przedstawicieli Handlowych posiadających swój kod, jak również działających na kodzie obcym.

System CRM

Zintegrowany system zarządzania relacjami z Klientami umożliwia bieżące śledzenie potrzeb Klienta oraz właściwą reakcję w odpowiednim czasie.

System dostarcza mechanizmów pozwalających na bezpośrednią poprawę relacji z Klientem oraz budowanie polityki lojalnościowej.

Telemarketing

Funkcja pozwalająca na kontrolę skuteczności działań telemarketingowych. Przejrzysty system kontroli telemarketerów umożliwia precyzyjne rozliczanie z wyników.

Magazyn

Moduł magazynowy kontroluje przepływ towarów pomiędzy magazynem głównym, a poszczególnymi punktami sprzedaży lub dodatkowymi magazynami pośrednimi.

Dzięki centralnej bazie danych wszystkie punkty oraz magazyny mogą „widzieć się” nawzajem, co zwiększa efektywność magazynu głównego (lokalizacja poszczególnych artykułów w sieci może odbywać się przez samych zainteresowanych). System inteligentnie kontroluje przepływ towarów pomiędzy punktami, zachowując całą ich historię, dając możliwości rozwoju w firmie.

System automatycznie generuje raporty zgodne z wymaganiami Operatora

Na podstawie dostaw w formie elektronicznej z systemu EDInet, REIM automatycznie dokonuje przyjęcia

Za pomocą dokumentów MM lub faktur i korekt, REIM kontroluje przepływ towaru, pomiędzy magazynem głównym a punktami sprzedaży, do których zaliczają się punkty własne, subdealerskie, doradcy handlowi DB